Dat Müske

Müs fongk ich als Kenk emmer eklig. All di Sare on Märches met Müs, di ich jrad leäse kues, hade […]

Dat Jespäns

Als wer noch Kenger woare, woare wer op en Stroat to huus, wo vüel Kenger levde. So koam et, dat […]