Oavesruet

No, en di Urlaubstiied, kret mänig ene en Ansichtskaart möt Jröös uut deä Süden. Oft zeige di Kaarte dann ene […]

Tsonesjält

Jält woar be os en die erschte Joare emmer Mangelwar. Dat ängerde sich, als wer vör die zwie Jruete »Bafög“ […]

Vridich

Hützedaach fängt am Vridich meddag vör de meeste Lüü et Wochenende an on all krije Löhnung oder Gehalt eenmol en […]

Di Taggelei

Wat krete on tagge het, kenn ich noch joot uut di Tiiet, als wer noch Kenger woare. Kort no der […]