Dii Vaarkart

Et woar am Aanfang von deä Kreech, als et noch net so oft Fliijeralarm joav on man sich noch free […]

Deä Schtiftekopp

Als ich noch kleen woar, droore völl Männer on Jonges en klöchtige Frisur, ene kottgeschoore Hengerkopp on von de Kruon […]

Deä Woonwaarel

Hützedaachs könnt ich, wenn ich woll, üeverall hin en Urlaub vaare. Tiit on e bißke Jeld wüer doa, äver alleen […]

Di Träksalf

Als wer noch Kenger woare, koam et döcks vür, dat wer möt Schramme an Bülle ant Liif noa Huus koame. […]

Dii Duetsöng

En dii erschte Kreechsjoare woar dat Bahnjelände tösche Jüterbahnhoaf on dii Korv an de Hammerschanz Rangschiierstell vör „kriegswichtige“ on angere […]

Aischkrüzz

Wenn di Fasteloavestiid möt deä Achermittwoch vorbej ös, vängt en et Kerkejoar deä „Osterfestkreis“ an. Wii alle Kerkefestkreise op dat […]

Dii Barijeer

Barijeere send Schranke, af sichtbar, af unsichtbar, so könne och bloß duer e Scheld, ene Poal af ene Jedangke doa […]

Dea Tömmerer

Weäje min Schwejermoder möt ere Soon en e Huus von de Ax wohnet, solide mine spadere Mann ooch op de […]